• syrizalondonbranch

Γκρεμίζουμε το παλιό χτίζοντας το νέο

Updated: Mar 20, 2019

Πέντε χρόνια μνημονίου, εξαθλίωσης, έντασης της διαφθοράς και μιας συνολικής αποδιοργάνωσης, η οποία προφανώς και δεν θα άφηνε ανεπηρέαστοτο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Σχολεία δίχως θέρμανση, απουσία καθηγητών, λιποθυμίες παιδιών. Τα προβλήματα που επέφερε η ανθρωπιστική κρίση στην εκπαιδευτική διαδικασία, εντάθηκαν από τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που επέβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις με μόνο σκοπό την εντατικοποίηση της εκπαίδευσης, την εξέταση, το βαθμό και το πτυχίο στο επίκεντρο καιμε κύριο αποτέλεσμα την διαρροή των μαθητών του λυκείου σε τεχνικά ή ακόμα και στο τέλος των σπουδών τους, πριν καν ολοκληρώσουν τηγενική τους εκπαίδευση.

Τα τελευταία χρόνια ένας παράγοντας που συνετέλεσε στην υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης ήταν η ραγδαία μείωση της χρηματοδότησης της, φθάνοντας σε επίπεδα εξαιρετικά μειωμένου προϋπολογισμού σε σχέση με το μέσο όρο των εκπαιδευτικών δαπανών των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών. Όλη αυτή η διαδικασία υποβάθμισης εκδηλώθηκε και εκτονώθηκε με την εφαρμογή του νέου λυκείου και της τράπεζας θεμάτων. Οι πανελλήνιες αυτές εξετάσεις και στις 3 τάξεις του λυκείου είχαν ως αποτέλεσμα την διαρροή μαθητών από τα γενικά λύκεια, λόγω της απαιτητικής φύσης του συστήματος. Το γεγονός αυτό επέφερε τον αποκλεισμό των μαθητών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή τη στροφή τους στα τεχνικά λύκεια, όπου μειώθηκε αισθητά το πλήθος των τομέων και των ειδικοτήτων, γεννώντας υποψίες εσκεμμένης πολιτικής υπέρ του κέρδους των ΙΕΚ. Όσοι μαθητές παρέμειναν στο γενικό λύκειο ήρθαν αντιμέτωποι με τις υψηλές απαιτήσεις του νέου λυκείου που προκάλεσε τη δυσκολία κατανόησηςτης υπέρογκης εξεταστέας ύλης. Η αδυναμία κατανόησης ορισμένων μαθημάτων σε συνδυασμό με την κατάργηση της ενισχυτικής διδασκαλίαςπου παρείχε το κράτος ώθησε τους μαθητές στα φροντιστήρια και στην παραπαιδεία, την ανάγκη που μόνο οικονομικά εύπορες οικογένειες μπορούσαν να ικανοποιήσουν. Έτσι το μορφωτικό αγαθό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έγινε προνόμιο. Η δυνατότητα εισόδου στο Πανεπιστήμιο κατέληξε να αφορά μιαμικρότερη μερίδα μαθητών και οι ταξικές ανισότητες στο χώρο της εκπαίδευσης οξύνθηκαν ακόμα περισσότερο.

Σαφώς η προαναφερθείσα εξέλιξη στην εκπαίδευση είχε καταστροφικές συνέπειες στην ψυχολογία των μαθητών και στην απομείωση του ελεύθερου τους χρόνου. Η διαδρομή φροντιστήριο-σπίτι κατέληξε μια κουραστική και ψυχοφθόρα ρουτίνα. Οι μαθητές δεν έχουν την ελευθερία να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους δημιουργικά με δραστηριότητες της επιλογής τους για την πολύπλευρη καλλιέργειά τους. Σαν μαθητές σας επιβεβαιώνουμε ότι ακούμε συχνά τη φράση ‘'Δεν αντέχω να διαβάζω βιβλία μετά από τόσες φροντιστήριο, πονάνε τα μάτια μου απ' τα γράμματα‘'. Το πιεστικό πρόγραμμα των μαθητών απωθεί την ενασχόληση τους με κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα τα οποία θα έπρεπε ανησυχούν έναν νέο. Όλες οι παραπάνω τάσεις σε συνδυασμό με το ανταγωνιστικό κλίμα που προωθεί η εκπαίδευση δημιουργούν αγχωμένους μαθητές που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τις αξίες της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης.

25 Ιανουαρίου του 2015 όμως η Ελλάδα άλλαξε σελίδα. Στις προγραμματικές δηλώσεις ανακοινώθηκαν τα μέτρα που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση στο χώρο της εκπαίδευσης. Η απόφαση για την κατάργηση του νέου λυκείου και της τράπεζας θεμάτων ήταν ένα μέτρο που όλοι οι μαθητές επιθυμούσαν. Το γεγονός ότιο υπουργός πολιτισμού παιδείας και θρησκευμάτων Αριστείδης Μπαλτάς αναγνώρισε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στην εκπαίδευση είναι ελπιδοφόρο καθώς δείχνει διάθεση για την αντιμετώπιση τους . Θετική ήταν επίσης η στάση των μαθητών απέναντι στην αναγγελία για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης μέσα στο σχολεία διότι μέτρα όπως η δωρεάν σίτιση αποτελούν ανάγκη δυστυχώς σήμερα για πολλούς μαθητές. Είναι ενθαρρυντικό ότι ο αρμόδιος υπουργός τόνισε τη σημασία του πολιτισμού και του αθλητισμού στην διαδικασία της εκπαίδευσης διότιαποτελούν πολύ καθοριστικοί παράμετροι για την ολοκληρωμένη παιδεία και την πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.

Ως μαθητές θαρρούμε πως είναι καθήκον μας να τροφοδοτήσουμε την νέα κυβέρνηση με τις δικές μας ιδέες για το εκπαιδευτικό σύστημα.Καταρχάς επιθυμούμε την εισαγωγή νέων αναλυτικών προγραμμάτων που θα κάνουν το περιεχόμενο των μαθημάτων περισσότερο ουσιαστικό και χρήσιμο στην ζωή του μαθητή.Επίσης θεωρούμε αναγκαία την δημιουργία ενός λιγότερο ανταγωνιστικού τρόπου εξέτασης ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα όπως η ‘'παπαγαλία''. Πιστεύουμε πως είναι απαραίτητο να συνδέεται το σχολείο με την κοινωνία και την παραγωγή πολιτισμού και όχι με την αγορά εργασίας. Θέλουμε ένα κοινωνικά χρήσιμο σχολείο όπου θα αποτελεί χώρο δημιουργίας αθλητισμού, αλληλεγγύης και πνευματικής καλλιέργειας. Περιμένουμε από το νέο εκπαιδευτικό σύστημα να μην οδηγεί στην προσφυγή των μαθητών στην παραπαιδεία λόγω της αδυναμίας κάλυψης της εξεταστέας ύλης σε σχέση με τις συνολικές διδακτικές ώρες. Τέλος, κύριο αίτημά μας είναι το νέο εκπαιδευτικό σύστημα να σέβεται την ανάγκη του μαθητή για ελεύθερο χρόνο, δημιουργία και απόκτηση πολύπλευρης γνώσης.

Μετά από καιρούς καταπίεσης, τα νέα ελπιδοφόρα μέτρα του υπουργείου παιδείας έχουν θετική χροιά και οι μαθητές ελπίζουν στην ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ένα από τα λιγοστά κινήματα που γεννήθηκαν τα τελευταία χρόνια ήταν το μαθητικό κίνημα που είχε ως επίδικο το νέο λύκειο και την τράπεζα θεμάτων. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι έρχεται μία νέα κυβέρνηση και επιτέλους εισακούει και ικανοποιεί τα αιτήματα της μαθητικής κοινότητας. Η κίνηση αυτή δείχνει διάθεση για τηνδημιουργία του πολιτικού υπόβαθρου που θα δίνει τη δυνατότητα για την άμεση σχέση της κοινωνίας με την κυβέρνηση.Είναι καθήκον μαςνα προετοιμάζουμε το έδαφος για αλλαγές και υποχρέωση των κυβερνήσεων να τις ικανοποιούν.

*μαθητές 


1 view0 comments

Recent Posts

See All